Manageri transport taxi și închiriere

Manageri transport taxi și închiriere

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi și de închiriere.

Preț : 390 lei

ACTE NECESARE

  • Cerere (se completează la sediul societății)
  • Actul de identitate, în original
  • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
  • Diploma de absolvire liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat în original

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

  • pentru a putea fi înscris la cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru manager transport  taxi si inchiriere candidatul trebuie să prezinte in original  diplomă de studii de    minim 12 clase (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
  • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;”
  • reşedinţa curentă în România.

Durata cursului:

  • pregătire profesională inițială: 5 zile (30 de ore)

EXAMINARE

  • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.( durata examen 60 minute)

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 42 de întrebări.

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi și atestate profesionale , contactează-ne și telefonic!