Instructori de conducere auto și profesori de legislație rutieră

Instructori de conducere auto și profesori de legislație rutieră

Cursul este destinat instructorilor de conducere auto şi profesorilor de legislaţie rutieră care asigură pregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D,DE,Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 36 cursanţi care doresc obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

PRET:

 • Autorizare  Instructor auto(teorie+proba practica)-900 LEI
 • Autorizare  Profesor legislatie rutiera-600 LEI
 • Autorizare  Instructor auto+ Autorizare  Profesor legislatie  rutiera-900 LEI
 • Perfectionare  Instructor  auto-300 LEI
 • Perfectionare  Profesor legislatie rutiera-300 LEI
 • Perfectionare  Instructor  auto+ Perfectionare  Profesor legislatie rutiera-400 LEI

Condiţii generale:

 • vârsta cel puţin 25 ani
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
 • să fie apt  din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Condiţii specifice pentru INSTRUCTORI:

 • absolvent de liceu  sau absolvent al unei şcoli de maiştrii în specialitatea auto
 • sa detina permis de conducere valabil de cel putin 5 ani pentru categoria A,B,BE in situatia in care solicita atestarea pentru cat A,B,sau BE dupa caz;sa detina permis de conducere valabil de cel putin 3 ani pentru categoria C,CE,D,DE,TR,Tv,sau Tb in situatia in care solicita atestarea pentru categoria C,CE,D,DE,TR,Tv,sau Tb, dupa caz.

Condiţii specifice pentru PROFESORI de legislaţie rutieră:

 • solicitantii detin diploma de licenta in domeniul stiinte juridice sau ingineresti ori detin diploma de licenta in orice domeniu si au activat ca instructor minimum 5 ani
 • permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani.

ACTE NECESARE

 • Cerere (se completează la sediul societății)
 • Actul  de identitate in original
 • Permis de conducere in original
 • Act de studii, în copie legalizată (numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii)
 • Cazier auto (valabil 90 zile)
 • Aviz medical, în original
 • Aviz psihologic, în original
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Copie ATESTAT de Instructor/Profesor de L.R. (pentru REÎNNOIRE şi EXTINDERE )
 • Adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat (pentru EXTINDERE de categorii)

Durata cursurilor:

 • instructor auto – atestare inițială: 20de zile (pregătire teoretică 90 de ore, pregătire practică 30 de ore)
 • instructor auto – obținere categorie suplimentară5zile (pregătire teoretică 20 de ore, pregătire practică 10 ore)
 • instructor auto  – reînnoire5zile (pregătire teoretică 30 de ore)
 • profesor legislație rutieră – atestare inițială15zile (pregătire teoretică 90 de ore)
 • profesor legislație rutieră – reînnoire5zile (pregătire teoretică 30 de ore)

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi și atestate profesionale , contactează-ne și telefonic!