Conducători auto transport persoane –CPC-TP ( curs pregatire continua)

Conducători auto transport persoane –CPC-TP ( curs pregatire continua)

  • Detine categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite până la data de 9 septembrie 2008 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.     
  • sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);
  • sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România.

Pret : 290 lei

ACTE  NECESARE

  • Cerere (se completează la sediul societății)
  • Actul de identitate, în original
  • Permisul de conducere, în original
  • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul

Durata cursului: 5 zile (35 de ore)

EXAMINARE

  • Probă calculator: test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.(durata examen 30 minute)

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi și atestate profesionale , contactează-ne și telefonic!