Conducători auto transport marfă – CPI-TM (curs pregatire initiala)

Conducători auto transport marfă – CPI-TM (curs pregatire initiala)

CONDITII

 • detine  categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite după data de 9 septembrie 2009şi care nu au mai dobândit un atestat de transport marfă CPI până în prezent.
 • sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);
 • sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene, care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.

 PENTRU  PERSOANELE CARE AU  ABSOLVIT  SCOALA  DE  SOFERI  CATEGORIILE  C,CE LA  SC AUTOSTART  SA, PRETURILE  SUNT  URMATOARELE:

 • 290 LEI (teorie)sau
 • 520 LEI(teorie+examen practic)

PENTRU  PERSOANELE CARE AU  ABSOLVIT  SCOALA  DE  SOFERI  CATEGORIILE  C,CE  la o alta scoala de soferi preturile sunt urmatoarele:

 • 290,00 lei –pregatire teorética sau
 • 670,00 lei- (teorie, preg practica+examen practic)

ACTE NECESARE

 • Cerere (se completează la sediul societății)
 • Actul de identitate, în original
 • Permisul de conducere, în original
 • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul.

EXAMINARE

Examenul teoretic este compus din:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.(durata examen 2 ore)
 • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a raspuns corect la minimum 14 întrebări.(durata examen 2 ore)

Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă practica .

Intrați în legătură cu noi

Pentru orice informație legată de școala de șoferi și atestate profesionale , contactează-ne și telefonic!