Infiintata in anul 1970, Autostart este prima scoala de soferi din Brasov, pregatind:

146000
categoriile B si BE
2000
categoriile C si CE
600
categoria D (din 2008)
1500
categoriile AM, A1, A2, A

Media anuala a elevilor pregatiti in ultimii 10 ani:

~1500
categoriile B si BE
~130
categoriile C si CE
~80
categoria D (din 2008)
~130
categoriile AM, A1, A2, A

Program inscrieri

 • LUNI - VINERI: 8-19
 • SAMBATA, DUMINICA: INCHIS

Pentru inscriere este necesara o copie a actului de identitate, copie a permisului (daca este cazul) si achitarea primei rate de scolarizare.

Program pregatire teoretica

 • Zilnic in functie de categoria permisului pentru care se efectueaza scolarizarea (detalii la inscriere).

Acte necesare la dosar

 • Cazier judiciar
 • Fisa de scolarizare a cursantului
 • Copie CI si permis conducere unde este cazul
 • Cerere examinare
 • Taxa permis - 68 lei
 • Taxa examinare:
  - cat B, AM, A1, A2 - 6 lei
  - cat C, CE, D - 28 lei

Service auto

 1. stand frinare cu testare eficienta suspensie hofmann
 2. stand reglare geometrie roti john beam visualiner 3d
 3. tester diagnoza bosch kts 650
 4. stand detectare jocuri articulatii
 5. aparat dejantat rejantat anvelope + echilibrare roti

Centrul de pregatire

Atestat manager transport sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier

Coordonatorul de transport numit si manager transport sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, este obligat sa supravegheze si sa controleze desfasurarea operatiunilor de transport astfel incat acestea sa se efectueze in conformitate cu prevederile reglementarilor nationale si internationale in vigoare.

Managerul de transport sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport sunt chemati sa asigure existenta la bordul autovehiculului pe toata durata executarii transportului a documentelor impuse de categoria de transport executat si de prevederile normelor legale.

Conditii:

 • absolvent minim 10 clase;
 • persoanele care sunt ingineri auto sau economisti( economia transporturilor) se pot prezenta direct la sustinerea examenului. Nu necesita pregatire teoretica inainte de examen.

Acte necesare la dosar:

 • cerere tip (se completeaza la inscriere la sediu)
 • copie dupa actul de identitate;
 • copie dupa ultima scoala absolvita;

Durata cursului: 10 zile

In tariful cursului este inclus si un material didactic de legislatie necesar pregatirii managerilor de transport sa conduca permanent si efetiv activitatea de transport rutier si pregatirea in sistemul informatic de examinare.

Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone

Conditii:

 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

Acte necesare la dosar:

 • cerere tip(se completeaza la inscriere la sediu)
 • copii xerox: act identitate şi permis de conducere

Durata cursului: 5 zile (35 ore)

Atestat conducători auto care efectuează transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni depasite (agabaritice)

Conditii:

 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

Acte necesare la dosar:

 • copii xerox: act identitate şi permis de conducere

Durata cursului: 5 zile (37 ore)

In tariful cursului este inclus si suportul de curs destinat pregatirii conducatorilor auto care efectueaza transport rutier cu vehicule avand mase si/sau dimensiuni depasite (agabaritice) si pregatirea in sistemul informatic de examinare

Atestat conducători auto care efectuează transport rutier public de persoane

Conditii:

 • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere având categoria corespunzătoare tipului de transport rutier pentru care solicită acordarea atestatului profesional.

Acte necesare la dosar:

 • copii xerox: act identitate şi permis de conducere

Durata cursului: 5 zile (35 ore)

Atestat taxi

Conditii:

 • vârsta minimă: 21 ani (impliniti)
 • minim 2 ani vechime in categoria B

Acte necesare la dosar:

 • copii xerox dupa actul de identitate si dupa permisul de conducere
 • cerere tip (se completeaza la inscriere la sediu)
 • fişă medicală eliberată de o unitate din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Spitalul C.F.R sau central medical Hipocrat)
 • aviz psihologic (se efectueaza la sediul societatii contra cost)
 • cazier judiciar (fara antecedente penale)
 • oglinda permisului (cazier auto)

Durata cursului: 5 zile (30 ore)

Obtinere viza taxi

Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viză obligatorie la 5 ani, acordată în urma susţinerii testului-grilă, în condiţiile prevederilor art. 26 alin. (4).) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen.

Conditii:

 • certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil până cel puţin la data programată pentru examen

Acte necesare la dosar:

 • cerere tip (se completeaza la inscriere la sediu)
 • copii xerox dupa actul de identitate si dupa permisul de conducere si dupa certificatul de atestare a precatirii profesionale
 • fişă medicală eliberată de o unitate din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Spitalul C.F.R sau centrul medical Hipocrat)
 • aviz psihologic (se efectueaza la sediul societatii contra cost)

Atestat pentru profesori de legislatie rutiera

Conditii:

 • diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior tehnic sau juridic
 • varsta minimă 25 ani
 • să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
 • să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool

Acte necesare la dosar:

 • fişă tip înscriere (se completeaza la sediu la inscriere)
 • copie xerox act identitate şi permis de conducere
 • aviz de aptitudine medicală eliberat de comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei care funcţionează în reţeaua teritorială proprie a Ministerulu Transporturilor, Construcţiilor si Turismului.(Spitalul C.F.R sau centrul medical Hipocrat)
 • aviz psihologic (se efectueaza la sediul societatii-contra cost)
 • certificat de cazier judiciar
 • oglinda permisului
 • copie legalizata - act studii(pentru autorizare)

Atestat pentru instructori de conducere auto

Conditii:

 • diplomă de bacalaureat sau absolvire a unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
 • varsta minimă 25 ani
 • să deţină permis de conducere de cel puţin 5 ani
 • să nu fi avut suspendat exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum alcool

Acte necesare la dosar:

 • fişă tip înscriere (se completeaza la sediu la inscriere)
 • copie xerox act identitate şi permis de conducere
 • copie legalizata - act studii(pentru autorizare)
 • aviz de aptitudine medicală eliberat de comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei care funcţionează în reţeaua teritorială proprie a Ministerulu Transporturilor, Construcţiilor si Turismului.(Spitalul C.F.R sau central medical Hipocrat)
 • aviz psihologic (se efectueaza la sediul societatii-contra cost)
 • certificat de cazier judiciar
 • oglinda permisului

Durata cursului:

 • 120 de ore pentru autorizare - 90 de ore pregatire teoretica si 30 de ore pregatire practica
 • 30 de ore pentre perfectionare

IMPORTANT!
Examenele in vederea obtinerii certificatelor de competenta profesionala pentru conducatorii auto care efectueaza transporturi de marfuri generale, agabaritice, persoane si marfuri periculoase ADR ,manager transport, instructor perfectionare auto sau profesori de legislatie perfectionare si autorizare se sustin din 4 in 4 saptamani la sediul societatii. De asemenea examenele in vederea obtinerii certificatelor de competenta profesionala pentru , instructori auto autorizare /adaugare de categorie si consilieri de siguranta se sustin din 3 in 3 luni la sediul societatii conform calendarului de examinare postat pe site-ul ARR-ului.

Examenele se susţin prin utilizarea unei aplicaţii informatice de examinare asistată de calculator,utilizată pentru toate tipurile de certificate/atestate de pregătire profesională.